Tid för förändring inom grupp III

Den 18 april blev Arno Metzler officiellt ny ordförande för grupp III för mandatperioden 2018–2020.

Arno Metzler är advokat med egen byrå i Tyskland sedan 1983. Han har också företrätt de tyska fria yrkena i EESK sedan 2002. Innan han blev ordförande för gruppen var han dess vice ordförande med ansvar för små och medelstora företag, de fria yrkena och arbetsordningen.

Arno Metzler är en stor Europavän och fast övertygad om fördelarna med EU som en kompletterande nivå vad gäller styre och identitet. För honom är det viktigt att man lägger stor energi på att "sälja" Europatanken och dess värderingar i fråga om tolerans, pluralitet och delaktighet.

Eftersom mångfalden är vår grupps styrka var ett av hans första beslut som ordförande att byta namn på gruppen från Övriga intressegrupper till Mångfald Europa – "ett nytt namn som är tydligare, snärtigare och som visar att vi är stolta över vår mångfald".

Att bekämpa fördomar och populism genom ansvarstagande och mångfald kommer att vara en av de främsta prioriteringarna under hans mandatperiod. En studie över den ökande populismen i områden utanför storstadsområdena har redan beställts och kommer att ge EESK en bättre förståelse för de faktorer som gör populismen lockande för många och hur det civila samhällets organisationer försöker motverka populismen, i syfte att stödja deras verksamhet ytterligare. Studiens resultat kommer att presenteras vid gruppens konferens i Österrike i oktober. Under sin mandatperiod kommer Arno Metzler också att fokusera på kampen mot fördomar och främjandet av mångfald genom utbildning.

Under de kommande två och ett halvt åren kommer han att få stöd i sitt arbete av sju nyvalda vice ordförande: Baiba Miltoviča (LV), Krzysztof Balon (PL), Séamus Boland (IE), Alfred Gajdosik (AT), Mindaugas Maciulevičius (LT), Pavel Trantina (CZ) och Ioannis Vardakastanis (EL). (lh)