Öppet hus-dagen, en unik möjlighet att upptäcka hur EESK fungerar

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén öppnade sina dörrar för allmänheten lördagen den 5 maj 2018 för att fira Europadagen. EESK presenterade sin verksamhet för besökarna och fokuserade särskilt på kultur, eftersom 2018 är Europaåret för kulturarv.

EESK:s Öppet hus-dag var ett unikt tillfälle för medborgarna att bekanta sig med arbetet i den enda institution som representerar det civila samhället i Europa, en institution som omfattar arbetsgivare, fackföreningar och andra grupperingar, t.ex. yrkessammanslutningar, föreningar i lokalsamhället, ungdomsorganisationer, kvinnogrupper, konsumenter, miljöorganisationer och många andra.

Under hela dagen hade besökarna och journalisterna möjlighet att lära sig mer om EESK och tala med dess ledamöter om det civila samhällets roll i EU:s beslutsprocess och om särskilda teman såsom en starkare ekonomi, kampen mot planerat åldrande, it-säkerhet, deltagandedemokrati och flerspråkighet. (mp)