Att stärka Europas energinät är av avgörande betydelse för energiunionen

Starkare, sammanlänkade europeiska energinät är en förutsättning för den europeiska energiunionen. Väl utvecklade och integrerade europeiska energinät är en förutsättning för att kontinentens energisystem ska kunna uppnå sitt syfte: att förse EU-medborgarna med överkomlig, säker och hållbar energi på ett konkurrenskraftigt sätt.

I sitt yttrande som antogs vid plenarsessionen i april och som utarbetats av Andrés Barceló Delgado, välkomnar EESK kommissionens meddelande om att stärka Europas energinät och understryker det faktum att det finansiella stödet från Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) har möjliggjort ett allt större antal projekt i hela EU.

"Mycket återstår att göra", sade Andrés Barceló Delgado. "Många medlemsstater kommer inte att uppnå målet för sammanlänkning på 10 % senast 2020. Orsakerna bakom dessa misslyckanden (komplexa administrativa förfaranden, de politiska konsekvenserna, finansiering, bristande stöd från allmänheten) har man fortfarande inte tagit itu med ordentligt och de riskerar att leda till att man inte når upp till målen för 2030", fortsatte han.

För att ta itu med några av de olösta problemen utfärdar därför EESK ett antal rekommendationer som syftar till att åstadkomma en bättre analys, där intressenterna deltar fullt ut på ett tidigare stadium, och till att öka anslagen. (mp)