EESK:s plenarförsamling högtidlighåller 75-årsdagen av upproret i Warszawas getto

av Arbetsgivargruppen vid EESK

Med en tyst minut högtidlighöll Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs plenarförsamling 75-årsdagen av upproret i Warszawas getto, den största judiska väpnade revolten under andra världskriget.

Med anledning av detta nålade EESK-ledamöterna fast de påskliljor i papper som symboliserar minnet av upproret. Samma dag delades liknande papperssymboler ut på gatorna i Warszawa, Polen.

"Det är en paradox: ju längre européerna lever i fred och välstånd, desto mindre kommer de ihåg vilket det övergripande målet med skapandet av EU var. För EU:s grundare var det 'aldrig mer krig'", underströk Jacek P. Krawczyk, ordförande för Arbetsgivargruppen, som tagit initiativ till högtidlighållandet. "Denna påsklilja symboliserar inte bara krigets offer. Den bör också vara en symbol för motståndet mot varje försök att splittra samhället, skilja människor med murar, göra åtskillnad mellan dem på grund av deras ursprung", tillade han.

I sitt tal efterlyste Jean-Pierre Haber, grundande medlem av CEJI (Centre européen juif d'information, det europeiska judiska informationscentrumet), insatser av alla företrädare för det europeiska civila samhället för att se till att alla européer kan leva i ett fritt och fredligt Europa.

Historiker uppskattar att 7 000 judar sköts direkt på plats, 7 000 sändes till dödslägret Treblinka och 36 000 deporterades till arbetsläger under upproret och den brutala likvideringen av gettot, som varade i över 20 dagar. (lj)