Digital publikation – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) – 60 år av engagemang

Civilsamhället agerar för morgondagens Europa!

Kommittén, som inrättades 1957 genom Romfördragen, höll sin första plenarsession för 60 år sedan, den 19 maj 1958. Sedan dess har kommitténs historia varit kopplad till den europeiska integrationsprocessen, som EESK ständigt har verkat för.

I denna digitala publikation återges kommitténs 60 år av engagemang för att det civila samhället i all dess mångfald ska delta i uppbyggnaden av Europa, genom att EESK:s framgångar, största landvinningar, mervärde och vision för EU:s framtid framhävs.

Denna levande publikation, med multimedieinnehåll och i synnerhet videoklipp och infografik, riktar sig till såväl en insatt publik (medier, civilsamhällesorganisationer, nationella ekonomiska och sociala råd, andra institutioner, universitet osv.) som till allmänheten. Den är en dynamisk produkt som syftar till att framhäva den unika roll som EESK – och det organiserade civila samhälle som kommittén företräder – spelar i den europeiska integrationsprocessen som motor för deltagandedemokratin.

Den är anpassad för läsning på mobila enheter (datorplattor och så småningom smarttelefoner) och kommer till att börja med att finnas på tre språk (EN, FR och DE) på kommitténs webbplats. (fgr)