EU-medborgarnas intressen får inte glömmas bort vid utarbetandet av nya former av rörlighet

 mobility

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) uppmanar kommissionen att i större mån underlätta konsumenternas tillgång till nya, renare och ekonomiskt överkomliga typer av rörlighet, och att öka det finansiella stödet till kollektivtrafik. I yttrandet om Resultat för utsläppssnål rörlighet, som antogs vid plenarsessionen i förra veckan, diskuterar EESK kommissionens förslag om hur man på ett effektivt sätt kan minska gasutsläppen från vägtransporter.

EESK framhåller den allmänna teknikneutrala strategi som kommissionen fastställt och som enligt föredraganden Ulrich Samm inte följs fullt ut i de föreslagna initiativen. En mer flexibel strategi i stället för exempelvis fasta utsläppströsklar och upphandlingsmål rekommenderas därför. EESK påpekar också att kommissionen, utöver sitt fokus på ny teknik såsom elbilar, bör beakta den stora potentialen för förbättringar av den befintliga fordonsparken. (ia)