Om Europas industri för sjöfartsteknik ska överleva krävs ett starkt engagemang från EU

EESK efterlyser i sitt yttrande en kraftfull industri- och tillverkningspolitik, baserad på ömsesidighet

"Europeiska kommissionen måste anta en kraftfull industri- och tillverkningspolitik, baserad på ömsesidighet, annars kommer vår europeiska industri för sjöfartsteknik inte att kunna stå emot konkurrensen från asiatiska varv", sade Marian Krzaklewski, föredragande för EESK:s yttrande om LeaderSHIP-strategin, som antogs vid plenarsessionen den 19 april. 

EESK uppmanar kommissionen att intensifiera genomförandet av LeaderSHIP 2020-strategin och att lägga fram nyckelrekommendationer för sektorns nya LeaderSHIP 2030-strategi.

"Europa behöver en särskild strategi för varvsindustrin och tillverkningen av marin utrustning. Precis som i Kina, USA, Japan och Sydkorea bör beslutsfattare i Europa behandla dessa sektorer som strategiska i den europeiska ekonomin", underströk medföredraganden Patrizio Pesci.

En sådan strategi måste innehålla

  • ett övergripande OECD-avtal som fastställer reglerna för subventioner liksom – möjligtvis – prissättningsdisciplin,
  • ömsesidighet mellan Europa och tredjeländer, vilket därför bör vara en vägledande princip i bilaterala och multilaterala handelsförhandlingar,
  • ett särskilt finansieringsverktyg för att öka investeringarna i denna riskkapitalintensiva sektor, osv.

Den europeiska sektorn för sjöfartsteknik är en viktig strategisk sektor för Europa, men den står inför en mängd svårigheter, inte minst på grund av de protektionistiska metoder som de östasiatiska konkurrenterna använder.

Omkring 300 europeiska skeppsvarv sysselsätter 200 000 personer och har en årlig omsättning på ca 31 miljarder euro. Ungefär 22 000 stora och små och medelstora företag producerar och levererar marin utrustning, och genererar en årlig omsättning på omkring 60 miljarder euro. Sektorn sysselsätter 350 000 personer direkt och har en global marknadsandel på ungefär 50 %. (sma)