Kampen för lika lön kan lyckas bäst genom att vi bekämpar stereotyper

EESK stöder kommissionens insatser för att minska löneklyftan (16,3 %) mellan könen i EU, men föreslår ytterligare åtgärder med ett särskilt fokus på bekämpning av seglivade sociala och kulturella stereotyper som påverkar kvinnors utbildnings- och yrkesval.

I sitt yttrande om kommissionens handlingsplan för att åtgärda löneklyftan mellan kvinnor och män betonade EESK också vikten av insyn i lönesättning och lönerevisioner i företag. Kommittén uppmanade även kommissionen att börja samla in individualiserade uppgifter i syfte att producera mer tillförlitlig statistik om fattigdom bland kvinnor, som ofta inte syns på grund av att uppgifterna samlas in per hushåll och inte individuellt.

Mer exakta uppgifter om löner skulle möjliggöra mer välgrundade kollektivförhandlingar, vilket är utomordentligt viktigt.

"Arbetsmarknadsparterna har en avgörande roll eftersom beräkningar visar att en ökning på 1 % av den sociala dialogens omfattning minskar löneklyftan mellan män och kvinnor med 0,16 %", sade föredraganden Anne Demelenne.

Vladimíra Drbalová, medföredragande för yttrandet, sade att stora framsteg skulle göras om kvinnor valde att arbeta i mer välbetalda sektorer såsom vetenskap, IKT, transport eller byggsektorn.

EESK förklarade också att medlemsstaterna har en viktig roll att spela genom att öka sitt utbud av barnomsorg och äldreomsorg, och därigenom säkerställa en bättre jämvikt mellan arbete och privatliv.

Om kommissionens insatser inte har gett resultat senast i slutet av 2019, kan EESK överväga att be kommissionen att föreslå mer bindande åtgärder, inklusive påföljder. (ll)