Europas romer utsätts fortfarande för diskriminering och etnisk profilering

Europas största minoritet, fler än tio miljoner människor, utsätts fortfarande för diskriminering och marginalisering i många av EU:s medlemsstater. Icke-statliga människorättsorganisationer och EU-beslutsfattare som samlats i Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs (EESK) lokaler varnade för att polisen i många fall fortsätter att använda etnisk profilering mot romer. En offentlig hearing om "Att motverka antiziganism i samband med etnisk profilering" ägde rum under den tredje upplagan av EU:s vecka för romer, som anordnades av EU-institutionerna i Bryssel den 8–12 april. 

Det betonades att det största problemet för romska befolkningsgrupper, i synnerhet i Central- och Östeuropa, var deras otillräckliga integration i samhället, som i de flesta fall resulterade i fattigdom. Talarna riktade också uppmärksamheten på ökad etnisk profilering i samband med åtgärder mot terrorism och förstärkta gränskontroller på grund av migration, och påpekade att romer hör till de grupper som berörs av denna relativt nya trend. (ia)