De serbiska myndigheterna och EU bör intensifiera sina insatser för att se till att Serbiens anslutning till EU 2025 fortfarande är möjlig, framhåller det civila samhället i EU och i Serbien

Det senaste sammanträdet i den gemensamma rådgivande kommittén för det civila samhället EU–Serbien ägde rum i Bryssel den 12 april. Den gemensamma rådgivande kommitténs medlemmar diskuterade det aktuella läget och det framtida arbetet i förhandlingarna om Serbiens anslutning till EU, och antog en slutdeklaration. Serbien har erkänts som ett av två föregångsländer på västra Balkan.

Representanterna för det civila samhället uppmanade de serbiska myndigheterna att fortsätta arbetet med att säkerställa respekten för rättsstatsprincipen, de grundläggande rättigheterna, reformen av rättsväsendet, kampen mot korruption och pressfriheten. Man rekommenderade att inrätta en arbetsgrupp för socialt entreprenörskap, som sammanför alla relevanta aktörer för att utarbeta en strategi för socialt entreprenörskap för landet. I slutdeklarationen välkomnades den nya formen för den strukturerade dialogen mellan den serbiska regeringen och det civila samhället. De serbiska myndigheterna uppmanades emellertid att involvera alla berörda aktörer mer effektivt vid utformningen av den offentliga politiken. (sg)