Plattformen för det civila samhället EU-Ukraina oroas över låglönetrender i Ukraina

Plattformen för det civila samhället EU-Ukraina uppmanar den ukrainska regeringen att genomföra mer konsekventa reformer inom olika sektorer och att ge absolut prioritet åt problemen med låga löner och fattigdom. Dessa frågor togs upp vid det 6:e sammanträdet inom plattformen för det civila samhället i Bryssel, där plattformens medlemmar diskuterade framstegen i genomförandet av associeringsavtalet mellan EU och Ukraina, den roll som lönenivåer spelar för att minska fattigdomen och deras inverkan på arbetskraftsmigration samt klimatförändringar.

Plattformen uttryckte sin tillfredsställelse över den nya handlingsplan som den ukrainska regeringen har antagit för att genomföra associeringsavtalet. Man framhöll dock att ett konsekvent genomförande av reformer behövs inom olika områden. Plattformen konstaterade också att de negativa tendenserna när det gäller låga lönenivåer har förvärrats i Ukraina, trots de åtaganden som gjorts. Plattformen uppmanade Ukraina att dra tillbaka bestämmelserna i lagen om korruptionsbekämpning. I sitt gemensamma uttalande fördömde plattformen också det olagliga val som hölls på Krim i mars 2018.(ia)