EU:s och Georgiens civila samhälle diskuterade situationen för små och medelstora företag och livsmedelssäkerheten i Georgien

Det senaste sammanträdet i plattformen för det civila samhället EU–Georgien hölls i Tbilisi den 22 mars. Plattformens medlemmar diskuterade genomförandet av associeringsavtalet mellan EU och Georgien och antog en gemensam förklaring. Plattformen för det civila samhället välkomnade det tillkännagivande som gjorts tidigare i mars om ett eventuellt nytt format på det bilaterala sektoriella samarbetet på högre nivå mellan EU och Georgien och uttryckte sitt stöd för systemet med viseringsfrihet för korta vistelser, som ett stort antal georgiska medborgare redan har dragit nytta av.

I den gemensamma förklaringen välkomnades de framsteg som gjorts för att förbättra affärsklimatet och de små och medelstora företagens situation i Georgien, men man betonade också att regeringen måste göra mer för att tillgodose små och medelstora företags behov. Plattformen för det civila samhället lyfte även fram avsaknaden av jämställdhetsinriktade bestämmelser och regler som säkerställer lika lön för lika arbete i den georgiska arbetsrättslagstiftningen. Medlemmarna välkomnade myndigheternas ansträngningar att förbättra landets system för livsmedelssäkerhet, men påpekade samtidigt att mer behöver göras i fråga om spårbarhet av osäkra livsmedel. (sg)