Jordanien är en nyckelpartner för stabiliteten i EU:s grannskap

En delegation från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén träffade företrädare för det lokala civila samhället och offentliga tjänstemän i Amman den 26–27 mars. Diskussionerna under besöket fokuserade på de svårigheter som landet står inför på grund av bristen på stabilitet i regionen. EESK:s delegation bekräftade behovet av internationellt stöd och detaljerade åtgärder, eftersom landet under de senaste åren har utvecklat en omfattande strategi för den massiva tillströmningen av flyktingar, som främst flyr kriget i Syrien.

Vid de olika mötena uttryckte EESK-ledamöterna ett hopp om att utnämningen av ledamöter till Jordaniens ekonomiska och sociala råd kan gå vidare så fort som möjligt så att man kan bilda en representativ institution som består av arbetsgivare, fackföreningar och företrädare för det civila samhället. EESK:s delegation underströk den viktiga roll som det jordanska ekonomiska och sociala rådet spelar och att det behövs samråd med det civila samhället i den politiska processen för att hitta inkluderande och hållbara lösningar på de frågor som landet måste hantera. (sg)