Forumet för det civila samhället efterlyser konkreta åtgärder för att komma till rätta med löneklyftan mellan kvinnor och män och förbättra arbetsnormerna

Forumet för det civila samhället inom ramen för frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea höll sitt sjätte möte i Seoul den 11 april under ledning av medordförandena Lee Ho-Geun och Georgi Stoev. I sitt gemensamma uttalande underströk medordförandena att den osäkra geopolitiska miljön skapat nya utmaningar för förbindelserna mellan EU och Sydkorea. De uppmanade till att främja gemensamma värderingar och intressen i regionen och att göra partnerskapet mellan Sydkorea och EU mer relevant för medborgarnas förväntningar.

Forumet för det civila samhället rekommenderade att de mest utsläppsintensiva sektorerna i Sydkorea och EU skulle använda de nya modellerna för en cirkulär ekonomi för att bidra till att minska koldioxidutsläppen inom industrin och förbättra livskvaliteten. Båda parterna uttryckte sitt engagemang för en hållbar och inkluderande global ekonomi. Man enades om att lika lön för likvärdigt arbete bör vara en prioriterad fråga för både EU och Sydkorea. Forumet betonade också behovet av en konstruktiv social dialog mellan företrädare för arbetsgivare och arbetstagare om sysselsättning, arbetsmarknadspolitik och lagstiftning. (sg)