Tänk om angående plaster: beteendeförändringar förutsätter en stark lagstiftningsram och lämpliga alternativ

Cillian Lohan, medlem av Europeiska plattformen för berörda aktörer inom den cirkulära ekonomin samt EESK-ledamot, förklarade vid en hearing om EU:s strategi för plast i en cirkulär ekonomi, som anordnades av EESK, att enbart tekniken inte kommer att räcka för att driva på en omvandling, utan att den måste användas i kombination med omfattande beteendeförändringar. Han var övertygad om att vi skulle kunna främja en beteendeförändring om vi erbjuder värdefulla och överkomliga alternativ. Att ta itu med det sätt vi konsumerar på är en viktig faktor när det gäller vad vi kan uppnå i framtiden. Med hänvisning till den nödvändiga övergången till en cirkulär ekonomi sade han att det tycks vara nödvändigt att övergå från konceptet "konsumenter" till konceptet "användare" när det gäller överkonsumtion och avfall.

Ett antal experter från olika områden diskuterade dessa viktiga frågor, och de viktigaste slutsatserna kommer att bli ett relevant bidrag från det civila samhället till det EESK-yttrande som håller på att utarbetas om ovan nämnda strategi och direktiv.