EESC Info

Pages

Displaying 1 - 10 of 59
April 2021
 • #YEYS2021: Europas unga generation antar klimatutmaningen
 • EESK:s centrala roll erkänns fullt ut i samband med konferensen om Europas framtid
 • EESK undersöker utmaningarna med distansarbete
 • Det är hög tid att utöka EU:s åtgärder inom politiken för personer med funktionsnedsättning
Mars 2021

I detta nummer:

 • Konferensen om Europas framtid: Kommittén är fast besluten att aktivt bidra till konferensens framgång
 • Inte bara grön och digital: Europas framtid måste också bli mer demokratisk
 • EESK efterlyser enklare och rättvis beskattning i och utanför EU
 • EESK åtar sig att ge ett väsentligt bidrag till kommissionens nya initiativ
Februari 2021
 • Det är dags att agera och att ge ny mening åt ordet ”gemenskap”
 • EU följer noga genomförandet av handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket
 • EESK noterar att fattigdomen i EU skulle kunna halveras fram till 2030
 • Den nya migrationspakten: ”Detaljerna oroar”
Januari 2021

I detta nummer:

 • EESK välkomnar Sinéad Burke, framstående irländsk opinionsbildare i frågor som rör funktionsnedsättning
 • EU:s budget för perioden 2021–2027: EESK gläder sig över det civila samhällets inverkan
 • #DigitalServicesAct, #DigitalMarketsAct: det är dags att vår demokrati kommer ikapp tekniken
 • EU:s nya migrations- och asylpakt: en försutten chans till en välbehövlig nystart
December 2020
 • Europeiska plattformen för berörda aktörer inom den cirkulära ekonomin lägger i en högre växel när den går in i sin andra mandatperiod
 • EESK tar itu med bristerna i integrationen av invandrarkvinnor och invandrarbarn
 • Ett välmående, inkluderande och hållbart Europa står i centrum för EESK:s nya ordförandeprogram
 • Återhämtningsmedlen och budgeten kan inte hållas som gisslan!
November 2020

I detta nummer:

 • EESK väljer österrikiska Christa Schweng till sin högsta post
 • Christa Schweng: ”Det civila samhällets bidrag är en nödvändighet för att forma Europa till det bättre”
 • Cillian Lohan: ”Vi behöver ledarskap vi kan lita på”
 • Giulia Barbucci: ”Det är mycket viktigt att upprätthålla en sund och öppen budgetförvaltning”
 • Rekordmånga nya och kvinnliga ledamöter i EESK
Oktober 2020

I detta nummer:

 • EESK:s mandatperiod drar i gång med över 40 % nya ledamöter
 • Efter de ungas klimatstrejker är det dags att ge ungdomar en plats vid bordet
 • EESK redovisar sin syn på behovet av ett EU-instrument för minimilöner
 • Covid-19 är en tidsinställd bomb för Europas turistnäring
September 2020
 • EU-strategin för jämställdhet måste ta itu med covid-19-krisens negativa effekter för kvinnor
 • Artificiell intelligens – EU-lagstiftningen bör sätta säkra gränser för högrisktillämpningar
 • Global uppvärmning: EESK efterlyser nya skatteåtgärder för att minska koldioxidutsläppen
 • Covid-19-krisen: EESK anser att företagen i EU bör tänka över sina affärsmodeller
Juli 2020
 • Grassroots View – avsnitt 8: När arbetsmarknaden faller samman
 • 'Dessine-moi...' – artikelserie
 • EESK delar ut priset för medborgerlig solidaritet till projekt som bekämpar coronaviruset i alla medlemsstater och i Förenade kungariket
 • Förväntningarna är höga när Tyskland tar över EU‑ordförandeskapet

Pages