EESK:s ordförande Luca Jahier: Vi måste göra Europa säkert igen

Att skapa ett säkert Europa måste vara första prioritet för EU:s framtid efter covid-19-pandemin. I ett gemensamt webbseminarium med Italiens nationella råd för ekonomi och arbete (CNEL) den 15 maj 2020 efterlyste EESK:s ordförande Luca Jahier en gemensam hälsopolitik på EU-nivå.

EU måste vidta åtgärder på två fronter, sade han – å ena sidan investera i mer tillväxt och stöd för en miljömässigt och tekniskt rättvis omställning, och å andra sidan säkerställa en större närvaro på den internationella arenan.

Tillsammans med Romano Prodi, före detta premiärminister i Italien och kommissionsordförande, Emma Bonino, senator och före detta kommissionsledamot, samt Tiziano Treu, ordförande för Italiens nationella råd för ekonomi och arbete (CNEL), diskuterade Luca Jahier de rätta politiska beslut som måste fattas för att framtidssäkra de kommande generationerna.

Romano Prodi betonade behovet av en hälsopolitik för EU och hävdade att en verklig EU-omfattande politik är en förutsättning för detta, och att det inte kommer att finnas någon solidaritet utan en politisk balans inom unionen.

Emma Bonino höll med och betonade att idén om en gemensam hälsopolitik för EU inte var ny, utan förespråkades redan av Robert Schuman och Altiero Spinelli. Hon lyfte fram behovet av att förbättra globaliseringen och göra den mer balanserad.

Tiziano Treu betonade att Europa inte bör sträva efter att återuppbygga samma system som tidigare när det gäller företag och tjänster, utan i stället fokusera på gröna investeringar i strategiska sektorer och på att hantera de utmaningar som ny teknik medför, vilket kan vara riskfyllt men också en möjlighet att genomföra omställningen av vår ekonomi.

Luca Jahier avslutade optimistiskt och lade fram idén om en gemensam strategi för EU och medlemsstaterna för att hantera utmaningarna i morgondagens Europa: ”Efter denna pandemi kommer den offentliga och privata skulden att ha ökat, det kan uppstå sociala spänningar och folk kommer att känna sig osäkra. Det kommer att uppstå en bumerangeffekt i Europa om vi inte förblir enade. Vi behöver en strategi för att hantera denna förändring, annars kommer det att uppstå en splittring som sätter sina spår i Europa för alltid. Tillsammans kan vi, tillsammans kommer vi att klara det.” (mp)