Se EESK:s videouttalande med anledning av covid-19

Tillsammans företräder vi det civila samhället på EU-nivå. Nedstängningen av samhället får inte hindra oss från att aktivt arbeta för att se till att det organiserade civila samhällets röst hörs. I vår strävan efter att återta kontrollen över våra liv är vi starkare tillsammans. Vi kommer att göra allt som står i vår makt. Coronavirusutbrottet kommer att få allvarliga konsekvenser för vårt samhälle. Ingen regering kan ens tro att den kan ta sig igenom en sådan pandemi på egen hand.

Vi efterlyser ett snabbt, beslutsamt och effektivt agerande på EU-nivå. Det finns ett akut behov av exceptionella åtgärder och politisk samstämmighet. Vi måste göra allt som krävs för att skapa möjligheter för våra medborgare, stödja dem och uppmuntra deras fortsatta ansträngningar för att skydda allmänintresset och mänskligheten på europeisk och nationell nivå. Nu är vi antingen en union eller ingenting!