Webbinarium för EESK:s arbetstagargrupp – #RebuildEU

Av EESK:s arbetstagargrupp

”Den sociala agendan bör stå i centrum för planen för återuppbyggnad efter covid-19-pandemin i Europa. Vi måste fokusera på en djupgående reform av stabilitets- och tillväxtpakten och fastställa en gyllene regel som ger länderna utrymme för investeringar i social infrastruktur”, sade Arbetstagargruppens ordförande, Oliver Röpke.

Oliver Röpke höll inledningsanförandet vid EESK:s och Arbetstagargruppens webbinarium om hur vi kan bygga upp ett mer rättvist Europa för att hantera efterdyningarna av covid-19-pandemin, som anordnades med stöd av Isabel Caño, EESK:s vice ordförande med ansvar för kommunikation. Oliver Röpke betonade att varje återhämtningsplan bör fokusera på principerna om solidaritet, hållbarhet samt skydd och inflytande för arbetstagare.

Enligt deltagarna vid webbinariet – däribland kommissionären med ansvar för sysselsättning, Nicolas Schmit, ordföranden för S&D-gruppen i Europaparlamentet, Iratxe García, och generalsekreteraren för EFS, Luca Visentini – innebär de bibliska dimensionerna hos denna kris, som har medfört att tusentals människor har förlorat sina försörjningsmöjligheter, att vi inte kan fortsätta som tidigare.

Kommissionär Nicolas Schmit insisterade på att återhämtningsplanen måste ha siktet inställt på ekonomisk och social konvergens och samtidigt inbegripa viktiga mål som den gröna och digitala given, samt instrument för att begränsa riskerna för fattigdom och arbetslöshet, t.ex. Sure-mekanismen som stött nationella system för korttidsarbete med lån, en ungdomsgaranti och initiativ för minimilön på EU-nivå, i nära samarbete med arbetsmarknadens parter.

Ordföranden för S&D-gruppen, Iratxe García, betonade att det är nödvändigare än någonsin att det nås en ambitiös överenskommelse om den fleråriga budgetramen för att en bred återhämtningsplan ska kunna utarbetas på grundval av den sociala pelaren och målen för hållbar utveckling. Hon efterlyste starkare EU-befogenheter inom hälso- och sjukvårdspolitiken, i synnerhet för att stärka EU:s motståndskraft mot liknande pandemier i framtiden. ”Vi behöver en europeisk hälsounion”, vidhöll hon.

Generalsekreteraren för EFS, Luca Visentini, varnade för att en senareläggning av viktiga initiativ som kommissionen lanserat före pandemin, t.ex. den gröna given, den sociala pelaren och en rättvis digital omställning, vilket förespråkats av företag och finanssektorn i syfte att ”fokusera på det viktiga”, allvarligt skulle äventyra återhämtningen, på samma sätt som en återgång till budgetåtstramningar. (mg)