Det finns ett akut behov av en övergångsförordning för att skapa säkerhet i jordbrukssektorn

EESK välkomnar kommissionens förslag om en övergångsförordning till stöd för EU:s jordbrukare. Förordningen ska säkerställa en smidig övergång från nuvarande till nästa period för den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP).

Budgetplaneringsperioden för innevarande GJP löper dock ut den 31 december 2020, och den gällande förordningen anger inget belopp för EU‑stödet eller de nationella taken för det kommande året. Brådskande åtgärder måste därför vidtas för att skapa säkerhet och kontinuitet när EU:s jordbrukare beviljas stöd.

Denna säkerhet kan i dessa osäkra tider bara säkerställas om den nuvarande rättsliga ramen förlängs, åtminstone för åren 2021 och 2022, vilket innebär att gamla regler används med nya pengar.

Som Arnold Puech d’Alissac, föredragande för EESK:s yttrande i ärendet, påpekar: ”Ett år utan direktstöd från den första pelaren skulle skapa underskott hos samtliga jordbrukare och – om inget stöd ges från den andra pelaren – sätta käppar i hjulet för högt ställda miljö- och klimatmål och innebära att investeringar i moderniseringssyfte måste skjutas på framtiden.”

EESK uppmanar därför medlagstiftarna att anta denna förordning så snart som möjligt. Det europeiska jordbruket och EU:s livsmedelstrygghet är två tillgångar vars betydelse har fått förnyad aktualitet i och med covid‑19‑pandemin. (mr)