Det var en Europadag på distans vid Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i år. Som alla EU-institutioner var kommittén på grund av covid-19-utbrottet tvungen att avstå från sin traditionella öppet hus-dag den 9 maj och i stället erbjuda ett antal inspirerande onlineaktiviteter.

Lördagen den 9 maj 2020 fyllde Schumandeklarationen 70 år, och det var uteslutet att låta denna viktiga milstolpe passera utan ett ordentligt firande av EU:s landvinningar. Med fokus på samhörighet och solidaritet anslöt sig EESK till övriga EU-institutioner i kampanjen ”Europeans against Covid”, som lanserats av Europaparlamentet, för att hylla alla européer som bekämpar pandemin.

Videor, artiklar, poddsändningar och meddelanden på sociala medier gjordes tillgängliga på en särskild sida på kommitténs webbplats, där besökarna kunde få förstahandsinformation om vad EESK gjort kampen mot coronaviruskrisen. På webbplatsen fanns också vittnesmål från EESK-ledamöter som arbetar hårt på fältet i medlemsstaterna för att hjälpa sina organisationer och samhällen att hantera krisens konsekvenser.

På den särskilda miniwebbplatsen förklarade man också utförligt hur kommittén fungerar och hur dess verksamhet är strukturerad kring grupper och tematiska sektioner. EESK:s viktiga bidrag till EU:s beslutsprocess och den viktiga roll som civilsamhällesorganisationerna i EU spelar lyftes också fram.

Den första Europadagen online var en stor framgång och fick stort genomslag bland besökare och på sociala medier. Inte desto mindre ser EESK fram emot att välkomna besökare tillbaka till Jacques Delors-byggnaden i Bryssel nästa år för öppet hus-dagen 2021. (mp)