EESK:s ordförande Luca Jahier efterlyser en hälsounion

En fullvärdig hälsounion måste bli en huvudprioritering för framtiden. Vid EESK:s första webbinarium någonsin den 24 april 2020 sade kommitténs ordförande Luca Jahier att det är dags att ta ett nytt steg framåt i den europeiska integrationen.

EU var tvunget att inom sjuk- och hälsovårdssektorn komma med ett gemensamt svar på den nuvarande coronakrisen, genom att utgå från vad som gjorts under de senaste veckorna och röra sig framåt med en tydlig vision. ”Vi måste skydda de människor som möter pandemin, och samtidigt samarbeta för att förebygga nya pandemier”, sade Luca Jahier. ”Här finns ett behov, en efterfrågan och ett tillfälle att bli den starkare union som EU-medborgarna vill ha.”

I diskussionerna om de utmaningar som EU står inför i och med covid-19-krisen deltog förutom Luca Jahier även Europaparlamentsledamoten Margarida Marques, vice ordförande för Europaparlamentets budgetutskott, och Enrico Letta, före detta premiärminister i Italien och ordförande för Jacques Delors-institutet.

När man kommenterade den EU-fond för återhämtning som Europeiska rådet enades om den 23 april 2020 och i vilken man godkände det säkerhetsnätspaket på 540 miljarder euro som antagits av Eurogruppen veckan innan, kunde Luca Jahier med tillfredsställelse notera att det inte längre fanns några spänningar mellan medlemsstaterna. I samma anda betonade Margarida Marques att rådet förmedlat ett positivt och starkt budskap till européerna: ”Ingen medlemsstat kommer att kunna följa EU:s finanspolitiska regler. Det här är en symmetrisk kris med symmetriska konsekvenser, och vi behöver återhämta oss på europeisk nivå, inte bara nationell nivå. Vi behöver vara specifika och visa äkta solidaritet.”

Enrico Letta blickade framåt och uppmanade kommissionen att agera djärvt: ”Det är dags för kommissionen att anta ett moget tillvägagångssätt och, med Jacques Delors som förebild, agera mycket proaktivt, utarbeta ambitiösa förslag och presentera dem för medborgarna, även om alla medlemsstater ännu inte kommit överens om dem. Medborgarna har en huvudroll i lösningen, och när de stöttar den kommer också medlemsstaterna att följa.” (mp)