Medlemmar från Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs uppföljningskommitté EU–Japan har besökt Japan för att diskutera genomförandet av det ekonomiska partnerskapsavtalet (EPA) och för att stärka samarbetet med japanska motparter. Besöket omfattade ett rundabordssamtal om den cirkulära ekonomin och en första gemensam civilsamhällesdialog mellan EU och Japan inom ramen för EPA.

Eve Päärendson, som är ordförande för uppföljningskommittén EU–Japan, kommenterade: ”Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan är av stor global betydelse.”

Samtalspunkterna inkluderade arbetsfrågor och kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, samt den cirkulära ekonomins potential att främja hållbar utveckling.

Eve Päärendson välkomnade den lyckade inledningen av civilsamhällesdialogen mellan EU och Japan, och ansåg att den visade vilket mervärde en sådan dialog kan tillföra när det gäller att stärka banden mellan de två parterna.