Inför EU:s kommande nya agenda för personer med funktionsnedsättning diskuterar vi i avsnitt 4 med titeln ”Den långa och krokiga vägen mot tillgänglighet” sysselsättningssituationen för personer med funktionsnedsättning. Vi pratar om vad EU bör göra för att göra arbetsplatserna mer inkluderande – inte bara i den fysiska världen utan även när det gäller den kollektiva medvetenheten i ett samhälle där man i de flesta fall bara ser personens funktionsnedsättning och inte individen.

Frank Sioen och Alba Gonzalez, båda personer med funktionsnedsättning, berättar om de trösklar och hinder de var tvungna att övervinna för att få och behålla ett arbete. Mark Priestley, professor i handikappolitik vid universitet i Leeds, förklarar hur rätten till arbete för personer med funktionshinder har utvecklats i lagar och politik i Europa under de senaste årtiondena. Och EESK-ledamoten Ioannis Vardakastanis diskuterar vilka praktiska åtgärder EU:s strategi för personer med funktionsnedsättning för det kommande decenniet bör innehålla för att tillgänglighet ska kunna bli verklighet i Europa.(ll)