EU bör ta i med hårdhandskarna mot falska nyheter

Reglering av sociala medier, utveckling av mediekunnighet och stöd till oberoende kvalitetsjournalistik är några av de viktigaste förutsättningarna för att vi ska kunna bekämpa desinformation och skydda demokratin i EU, menar EESK.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har hållit en offentlig hearing för att undersöka kampanjers effekter för att öka valdeltagandet i det senaste EU-valet och för att analysera möjligheterna att bekämpa desinformation och se till att allmänheten i större utsträckning deltar i det politiska beslutfattandet i EU under den kommande institutionella femårscykeln.

Det framkom i hearingen att européerna hade översköljts av en växande flod av falska nyheter, undermålig journalistik som lät sensationsnyheter gå före opartisk rapportering samt innehåll i sociala medier som hade filtrerats för att tjäna olika kommersiella eller politiska intressen.

Hearingen hölls i syfte att bidra till underlaget för EESK:s förberedande yttrande om kampanjers effekter på deltagandet i det politiska beslutsfattandet, för vilket Marina Škrabalo är föredragande.

Förutom representanter för EU-institutionerna och det kroatiska EU-ordförandeskapet deltog ledande företrädare för European Federation of Journalists (EFJ), arbetsgruppen East StratCom vid Europeiska utrikestjänsten, EU DisinfoLab och Carnegie Europe and European Digital Rights (EDRI).

EESK:s yttrande kommer att läggas fram vid kommitténs plenarsession i mars. (ll)