Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har hållit en debatt med Internationella arbetsorganisationen (ILO) om framtidens arbetsliv och den europeiska pelaren för sociala rättigheter, i syfte att utforska framtida samarbetsmöjligheter och förstärka insatserna för att vårt arbetsliv, som är i snabb förändring, ska bli rättvist, anständigt och inkluderande för kommande generationer.

Debatten hölls i Bryssel vid plenarsessionen i EESK, som är det EU-organ som företräder Europas civila samhälle. EESK välkomnade ILO:s generaldirektör Guy Ryder som presenterade ILO:s hundraårsdeklaration om framtidens arbetetsliv .

EESK:s ordförande Luca Jahier gratulerade Guy Ryder till ILO:s hundraårsjubileum och framhöll kommitténs engagemang i de diskussioner som pågår om framtidens arbetsliv.

Guy Ryder sade i sitt tal till plenarförsamlingen att ILO har åtagit sig att ta reda på hur framtidens arbetsliv kan utformas i enlighet med våra värden i en tid då människors tankar om sin framtid på arbetsmarknaden ofta är förknippade med rädsla.

Han förklarade att hundraårsdeklarationen har många likheter med den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Vidare betonade han vikten av att skydda kollektivavtalens ställning och ansåg att EESK har en avgörande roll i detta. Han tog även upp frågan om hur EESK:s yttranden skulle kunna påverka den globala sysselsättningen, de sociala normerna och samarbetet med tredjeländer.

Angående den europeiska gröna given konstaterade Guy Ryder att omställningen till koldioxidneutralitet senast 2050 ”inte handlar om att utforma framtiden åt människorna, utan med dem”.

Sedan diskuterade EESK:s ledamöter och Guy Ryder stora ekonomiska utmaningar, med siktet inställt på ett fortsatt samarbete mellan EESK och ILO.

Strax före plenarsessionen invigde EESK:s vice ordförande för kommunikation, Isabel Caño Aguilar, utställningen ”100 år av socialt skydd med ILO”. (ll)