EESK kommer att stödja kommissionens ansträngningar för att omsätta sina ambitioner i handling för att uppnå klimatneutralitet senast 2050 och för att sätta hållbarheten i centrum för vårt individuella och kollektiva ansvar. Vid plenarsessionen i Bryssel den 20 februari 2020 ställde sig EESK:s ordförande Luca Jahier bakom kommissionens arbetsprogram för i år och dess fokus på hållbar utveckling för ett grönare Europa.

Under en debatt med Maroš Šefčovič, kommissionens vice ordförande med ansvar för kontakter mellan institutionerna och framtidsfrågor, framhöll Luca Jahier att EESK välkomnar drivkraften bakom kommissionens första arbetsprogram, vars syfte är att leda omställningen till ett rättvist, klimatneutralt och digitalt Europa. ”Vi på EESK stöder fullt ut den europeiska gröna given som en viktig drivkraft för förändring och därför är vi redo att inrätta en permanent dialog om hållbar utveckling”, sade han.

Maroš Šefčovič gladde sig över att se att huvudprioriteringarna för kommissionens arbetsprogram för 2020 motsvarar de prioriteringar som kommittén fastställt, nämligen den digitala omställningen och klimatomställningen, de utmaningar som de demografiska förändringarna innebär och behovet av att se till att våra företag och vårt näringsliv kan behålla sin innovationsförmåga och konkurrenskraft i en alltmer utmanande global miljö. ”Arbetsprogrammet för 2020 kommer inte bara att utgöra grunden för vårt arbete under mandatperiodens första år, utan även för visionen, riktningen och takten för arbetet under de kommande fem åren och därefter. Det är ett ambitiöst program, med 43 politiska mål eller paket”, betonade han. (mp)