Europas hållbara framtid är beroende av tillgången till råvaror för batterier

För att kunna utveckla en stark batteriindustri för elfordon måste Europeiska unionen så snart som möjligt säkra permanent tillgång till råvaror. En debatt i Bryssel den 5 februari 2020, anordnad av sektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället (TEN), slog larm om detta.

Vidsträckt e‑mobilitet med noll koldioxidutsläpp är nästa avgörande steg mot hållbara transporter och klimatneutralitet. Men kontinuerlig tillgång till råvaror för batterier är en förutsättning för att Europa ska kunna övergå från fossila bränslen till eldrift.

Colin Lustenhouwer, föredragande för fjolårets EESK-yttrande om batterier, påpekade att det är av avgörande betydelse att höja medvetenheten om de brådskande åtgärder som måste vidtas och sade: ”Vi måste genast vidta åtgärder. Råvaror är ett fortsatt problemområde eftersom Europa har obetydliga tillgångar och skulle vilja säkra försörjningen. El är den enda lösningen i fråga om hållbara drivmedel men kräver batterier.”

Eftersom dessa råvaror inte finns i tillräcklig mängd inom EU måste vi importera dem. Litium, nickel, mangan och kobolt kommer huvudsakligen från Sydamerika och Asien. Detta innebär att vi, om EU inte agerar, kommer att bli alltmer beroende av tredjeländer som Brasilien och Kina.

Pierre Jean Coulon, ordförande för TEN‑sektionen, avslutade med att säga: ”För att kunna skapa en hållbar framtid måste vi se till batteriernas hela livscykel och säkra de resurser vi behöver. För att europeiska företag ska kunna bli betydande aktörer på världsmarknaden i fråga om utveckling och användning av batterier måste de ta ett rejält steg framåt under de närmaste åren.” (mp)