Företag för ett klimatneutralt Europa – att göra det mesta av målen för hållbar utveckling och den gröna given

Av EESK:s arbetsgivargrupp

Ett växande antal europeiska företag har redan ändrat sin inställning och beaktar nu utöver de rent affärsmässiga aspekterna även miljömässiga och sociala aspekter i sin dagliga verksamhet. För att omställningen till en grön ekonomi ska lyckas måste EU säkerställa lika villkor för företagen och främja konkurrenskraft och investeringar. Detta var några av slutsatserna från konferensen ”Företag för ett klimatneutralt Europa – att göra det mesta av målen för hållbar utveckling och den gröna given”, som ägde rum den 9 mars i Split, Kroatien.

”Företagen utgör inte problemet utan en del av lösningen när vi talar om att uppnå klimatneutralitet och genomföra målen för hållbar utveckling” noterade Jacek Krawczyk, ordförande för EESK:s arbetsgivargrupp, i sitt öppningsanförande.

Gordana Deranja, ordförande för HUP (kroatiska arbetsgivarförbundet), underströk ländernas, och till och med regionernas, olika utgångslägen i EU och menade att detta måste beaktas i samband med miljöanpassningen av ekonomin.

”Framstegen med att anpassa den europeiska ekonomin till hållbarhetsmålen kommer att ske i olika takt i olika EU-länder, men detta är en vändpunkt, särskilt för de små ekonomierna”, anmärkte Tomislav Ćorić, Kroatiens minister för miljöskydd och energi.

I den första panelen diskuterade man hur företagen har integrerat hållbarhetsmålen i sin dagliga verksamhet. Deltagarna var överens om att hållbarhets- och miljöfrågor har ett allt större inflytande på kundernas beslut. Endast företag som anpassar sig till detta förhållningssätt och behandlar hållbarhetsmålen som en oumbärlig del av sin affärsmodell kommer att lyckas i framtiden.

Den andra panelen tittade på den europeiska gröna givens konsekvenser för EU:s näringsliv. Paneldeltagarna kom fram till att genomförandet av den europeiska gröna given måste gå hand i hand med lika konkurrensvillkor för företag som konkurrerar på den globala marknaden.

Konferensen anordnades gemensamt av EESK:s arbetsgivargrupp, HUP (kroatiska arbetsgivarförbundet), FN:s Global Compact Network Croatia och fakulteten för ekonomi vid universitetet i Split. (lj)