Sjunga i en annan tonart: kvinnor i Europas musikkultur

För att uppmärksamma årets internationella kvinnodag den 8 mars står EESK värd för utställningen ”Female Notes” som hyllar Europas musikaliska kvinnor.

I utställningen utforskas de kvinnliga musikernas sociala identitet från femtonhundratalet till i dag genom en rad levnadshistorier. Hundratals kvinnliga kompositörer och musiker över hela Europa hedras samtidigt som man följer musikkulturens utveckling.

Utställningen hålls i samarbete med den italienska föreningen Toponomastica femminile (kvinnliga ortnamn) som tilldelades EESK:s pris till det civila samhället 2019 för att de bekämpar klyftan mellan kvinnor och män genom att namnge platser efter framstående kvinnor. (ck)