Demokratins framtid i Europa är direkt kopplad till ett fredligt och federalt Europa

Demokratins framtid i Europa diskuterades vid en tvådagarskonferens på EU-nivå under ledning av EESK:s ordförande Georges Dassis på Akropolismuseet i Aten den 1–2 mars. Inför en sal fylld av aktivt engagerade deltagare från EU:s institutioner, Greklands regering, organisationer i det civila samhället och universitet tog Georges Dassis klart och tydligt ställning för ett federalt och fredligt Europa som främjar solidaritet och medborgarnas välbefinnande.

"Populismen, som nu ökar på ett hotfullt sätt i Europas länder, kan inte bekämpas med ord. EU måste tillhandahålla konkreta lösningar på medborgarnas behov av säkerhet, arbete och en framtid för deras barn", sade EESK:s ordförande Georges Dassis. "Vi vill ha en union som ger alla lika möjligheter. För att bekämpa populismen och bemöta den frustration som många av de mest sårbara människorna i våra länder känner måste vi nu sätta de sociala aspekterna i första rummet – utan att låta EU:s ekonomi rasa samman, naturligtvis.

Georges Dassis efterlyste en europeisk finansminister, som ska vara ansvarsskyldig och valbar. Han nämnde det kommande valet till Europaparlamentet och uttryckte sitt stöd för transnationella listor för att se till att medborgarnas åsikter beaktas, "annars kommer valet att handla om nationella och inte europeiska frågor" underströk han.

Vid ett sidoevenemang till konferensen mottog Georges Dassis en utmärkelse från Greklands ekonomiska och sociala kommitté för sitt engagemang och stöd för den sociala dialogen i Europa. (ks)