Arbetsgivargruppen ska diskutera åtgärder för att överbrygga kompetensklyftan

av Arbetsgivargruppen

Arbetsgivargruppen anordnar tillsammans med stora bulgariska arbetsgivarorganisationer en konferens i Sofia, Bulgarien, den 22 mars på temat Överbrygga kompetensklyftan för tillväxt och nya arbetstillfällen – näringslivets perspektiv Paneldeltagarna kommer att utbyta bästa praxis och diskutera konkreta lösningar för att åtgärda kompetensklyftan. Evenemanget anordnas inom ramen för det bulgariska rådsordförandeskapet.

Vilka är orsakerna bakom dagens kompetensglapp? Hur kan vi främja rätt kompetens, sådan som krävs i en kunskapsbaserad ekonomi? Hur kan utbildningssystemen anpassas till dagens utmaningar? Vilken typ av reformer krävs? Vad bör göras på europeisk och nationell nivå? Dessa är bara några av de frågor som deltagarna i konferensen kommer att försöka besvara. Konferensen kommer att samla deltagare från nationella och europeiska arbetsgivarorganisationer, Bulgariens regering och parlament samt EU-organ.

Kompetensglappet är en växande utmaning för EU:s företag. Anställda med relevant kompetens är avgörande för företagens konkurrenskraft. Fyrtio procent av arbetsgivarna har svårt att hitta personer med den kompetens som behövs för tillväxt och innovation. Samtidigt saknar 70 miljoner av Europas invånare tillräcklig läs- och skrivförmåga och ännu fler har bristande räknefärdigheter och digital kompetens. (lj)