Att inte låta någon hamna på efterkälken: Kommittén är fast besluten att göra den cirkulära ekonomin till en del av vardagen

I sitt inledningsanförande vid konferensen för berörda parter om cirkulär ekonomi vid Europeiska kommissionen den 20 februari förklarade EESK:s ordförande Georges Dassis att "övergången till en cirkulär ekonomi innebär en stor möjlighet för det civila samhället. Den pågår redan på fältet.... Men vi måste se till att den blir allmänt accepterad. Att inte låta någon hamna på efterkälken är ett av målen för plattformen för berörda aktörer inom den cirkulära ekonomin, som är ett viktigt forum för att skapa en sådan gemensam vision om övergången till en cirkulär och hållbar europeisk ekonomi".

EESK stod som värd för konferensen och dess andra dag handlade framför allt om de idéer och åtgärder som växer fram över hela Europa, där små och medelstora företag, företag inom den sociala ekonomin, arbetstagare, jordbrukare, producenter och konsumenter omsätter den cirkulära ekonomin i praktiken.

EESK välkomnade över 300 deltagare att delta i 16 parallella workshoppar där de fick möjlighet att aktivt utbyta kunskaper och bästa praxis och uppmärksamma hinder för den cirkulära ekonomins utveckling.

Bland annat diskuterades frågor som reparerbarhet och ekodesign, den roll som avfall spelar, utökat producentansvar, kretsloppsstrategin inom livsmedelsindustrin och skogsbrukssektorn, den globala cirkulära ekonomin, sysselsättningsaspekten på denna, grön finansiering, skapandet av en problemlösningsgemenskap samt de små och medelstora företagens förhållande till den cirkulära ekonomin.

Diskussionerna visade att frågorna är brådskande och att alla aktörer måste involveras. Som gemenskap måste den cirkulära ekonomin vara så inkluderande som möjligt och praktiska erfarenheter måste i största möjliga utsträckning utbytas så att en multiplikatoreffekt uppnås.

EESK har som främsta uppgift att öka tempot och mobilisera så breda krafter som möjligt och gör detta genom att förvalta webbplatsen och utveckla en verkligt samarbetsinriktad och engagerad gemenskap av berörda aktörer.

En fullständig rapport med de viktigaste slutsatserna från konferensen kommer snart att läggas ut på webbplatsen för Europeiska plattformen för berörda aktörer inom den cirkulära ekonomin. (dm)