EESK inbjuds att delta i Emmanuel Macrons europeiska medborgarsamrådsprojekt

EESK har en viktig roll att spela i de offentliga samråd som föreslagits av Frankrikes president, eftersom de initiativ som dagligen tas av EESK för att ge det civila samhället en röst i EU:s utformning på högsta nivå, är helt i linje med tanken bakom samråden. Detta var budskapet från Nathalie Loiseau, Frankrikes minister för EU-frågor, i hennes anförande vid EESK:s plenarsession i Bryssel den 15 februari.

Ministern redogjorde för den franske presidenten Emmanuel Macrons projekt att inleda en rad offentliga samråd i medlemsstaterna för att återuppbygga Europa på grundval av de förhoppningar och de förslag, men även den kritik och oro som människor i Europa ger uttryck för under samråden.

“Syftet är att ge de europeiska medborgarna en ny chans att komma till tals så att vi kan identifiera de områden där Europas närvaro är för svag, de områden där människor vill att EU vidtar andra typer av åtgärder och de områden där människor kanske t.o.m. känner att Europa lägger sig i för mycket”, förklarade ministern.

Tanken är att involvera ett mycket stort antal människor genom att anordna klassiska debatter, samråd på nätet och deltagarbaserade demokratievenemang.

EESK:s ordförande Georges Dassis välkomnade initiativet och hänvisade till de två omgångar med storskaliga samråd – som byggde på samma grundtanke – som EESK anordnat i EU:s medlemsstater de senaste två åren, ett om migranters situation och ett om vitboken om EU:s framtid.

Ministern uppgav att 24 EU-länder redan anmält sitt intresse att delta i samråden som planeras äga rum mellan april och oktober 2018. Resultaten kommer att bilda underlag för en analys av stats- och regeringscheferna, som kommer att diskutera rekommendationerna vid toppmötet i Europeiska rådet i december 2018. (dm)