Turkiet spelar en avgörande roll i flyktingkrisen, men det finns utrymme för förbättringar

I ett yttrande som antogs vid plenarsessionen i februari erkände Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) Turkiets insatser för att ta emot över tre miljoner flyktingar, men framhöll att landet måste erbjuda dem skydd utan diskriminering i enlighet med internationell rätt.

EESK kritiserade det faktum att flyktingar i Turkiet stöter på "allvarliga hinder, brister och problem när det gäller tillgången till arbete och grundläggande tjänster, såsom hälsa och välfärd, utbildning och mer allmänt integration i samhället".

Föredraganden Dimitris Dimitriadis betonade dock att EU-medlemsstaternas prestationer när det gäller vidarebosättning och omplacering fortfarande är nedslående och tillade att EESK kraftfullt fördömer vissa medlemsstaters främlingsfientliga inställning till flyktingkrisen.

Han framhöll att EESK efterlyser en mekanism för att övervaka att båda sidor följer det uttalande från EU och Turkiet om flyktingar som gjordes 2016 för att begränsa den irreguljära migrationen.

Kommittén uttryckte också oro över situationen för de mänskliga rättigheterna i Turkiet liksom de hinder som organisationerna i det civila samhället i Turkiet allt oftare stöter på, med tanke på dessa organisationers viktiga bidrag till flyktingarnas humanitära situation.

"Det är en stor utmaning för ett land att ta emot så många migranter, men det innebär inte att man inte är skyldig att erbjuda dem anständiga förhållanden", slog EESK:s ledamöter fast under diskussionen av yttrandet. (ll)