Grassroots View – avsnitt 3: Skärpt ton mot könsrelaterat våld

Hemmet är den minst säkra platsen för var tredje kvinna i EU. Varje dag dör cirka tolv kvinnor i EU till följd av könsrelaterat våld. Siffrorna må vara högre i vissa delar av Europa än i andra, men kvinnor är inte helt säkra någonstans.

Tillgängliga språk:

Ledare

Kära läsare!

Början av året har präglats av ett flertal händelser som kommer att ha betydelse för EU:s framtid.

Brexit

Den 22 januari deltog våra brittiska kollegor i sin sista plenarsession innan utträdet. Ser man tillbaka på deras arbete i kommittén och ceremonin som hölls samma dag blir det tydligt hur smärtsamt och svårt avskedet är. Vi väljer dock att ta fasta på det som någon sade under dagen: ”Vi säger inte farväl, utan på återseende”.

Med tanke på att det civila samhället inte har några gränser vill jag gärna tro att vi kommer att förbli nära sammanknutna.

Kommande evenemang

Nya publikationer

Medieseminariet för det civila samhället 2019 – rapport ute nu

Slutsatserna från EESK:s 13:e medieseminarium för det civila samhället – ”EU är till för dig – Du är EU” – Civilsamhällets roll i debatten om Europeiska unionen – finns nu tillgängliga på nätet.

EESK-nyheter

Brexit: EESK hedrar sina brittiska ledamöter: ”Det här är bara ett ’på återseende’, mina vänner”

EESK hedrade sina brittiska ledamöter den 22 januari 2020 vid den sista plenarsessionen före Förenade kungarikets utträde ur EU den 31 januari. De 24 ledamöter som företrädde Förenade kungariket fick varsin minnesmedalj vid en ceremoni som visade EESK:s engagemang för att behålla starka band med det brittiska civila samhället efter brexit.

Kroatiens prioriteringar för EU-ordförandeskapet får vårt stöd

Vid plenarsessionen den 22 januari presenterade Kroatiens utrikes- och Europaminister, Gordan Grlić Radman, landets prioriteringar för EU-ordförandeskapet, som det innehar för första gången sedan unionsinträdet 2013.

End the cage age – Sätt stopp för djur i bur

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) gav vid sin plenarsession i Bryssel utrymme för det europeiska medborgarinitiativet ”End the cage age” att ta till orda och tillhandahöll dem en plattform på EU-nivå för att uttrycka sina mål och farhågor vad gäller produktionsdjurens välbefinnande.

En grön framtid: Europa måste visa vägen och föregå med gott exempel

Kampen mot klimatförändringarna stod högt upp på dagordningen vid EESK:s plenarsession i januari, där en debatt hölls om COP25 och den europeiska gröna given och ett tydligt budskap förmedlades: brådskande åtgärder måste vidtas för att förverkliga klimatskyddet och den hållbara utvecklingen, och EU måste föregå med gott exempel.

Vi behöver en välfärdsekonomi som fungerar för både människorna och planeten

EU är pressat att ta itu med mångfasetterade utmaningar som uppstått som ett resultat av ett årtionde med ekonomiska störningar, migrationskris, socialt missnöje och miljöförstöring. Som EESK anger i ett yttrande som antogs i januari måste unionen förnya sig snabbt för sina medborgares skull.

EESK besöker Japan för att diskutera handel och hållbar utveckling

Medlemmar av EESK:s uppföljningskommitté EU–Japan besökte Japan den 27–31 januari för att diskutera genomförandet av avtalet om ekonomiskt partnerskap (EPA), som funnits sedan februari 2019, och för att stärka samarbetet med de japanska motparterna. Besöket omfattade även den första gemensamma dialogen med det civila samhället, med en diskussion om frågor som rör handel och hållbar utveckling.

Nyheter från grupperna

Arbetsgivargruppen har valt sina kandidater till viktiga EESK-uppdrag inför perioden 2020–2022

Av EESK:s arbetsgivargrupp

Arbetsgivargruppen har valt Jacek Krawczyk – nuvarande gruppordförande – till sin kandidat till EESK:s nästa ordförandeskap. Stefano Mallia har valts till gruppens nästa ordförande. Gruppens medlemmar har även valt sina kandidater till ett antal andra nyckeluppdrag inför EESK:s nästa mandatperiod.

Arbetstagargruppen ska diskutera migration, mänskliga rättigheter och fackföreningarnas roll på Sicilien

Av EESK:s arbetstagargrupp

Den 27 februari åker arbetstagargruppen till Sicilien, en av Italiens största ankomstpunkter för migranter och flyktingar, för att lyssna på deras historier och diskutera de mest brådskande frågorna och utmaningarna med lokala och regionala aktörer, fackföreningsmedlemmar och företrädare för det civila samhället.

Snart på EESK / kulturella evenemang

Stasys Eidrigevičius brottstycken av lycka vid EESK

EESK står just nu värd för en utställning med verk av den namnkunnige litauiske konstnären Stasys Eidrigevičius, vars prisbelönta konst spänner över målning, teckning, bokillustration, affischkonst, happeningar och installationer.

Internationella arbetsorganisationen, ILO: 100 år av socialt skydd

Med anledning av ILO:s hundraårsjubileum står EESK värd för en utställning som visar upp organisationens historia och arbete. Den kommer att visas i EESK:s lokaler i februari med titeln ”100 år av socialt skydd med Internationella arbetsorganisationen”.