EESK-debatt med det rumänska ordförandeskapet: dags att återknyta kontakten mellan EU och medborgarna

Vid EESK:s plenarsession i januari hölls en debatt med Rumäniens premiärminister, Vasilica‑Viorica Dăncilă, om det rumänska EU-ordförandeskapets prioriteringar för det första halvåret 2019. EESK:s ordförande Luca Jahier betonade hur viktigt det är att, inför valet till Europaparlamentet, återupprätta EU-medborgarnas förtroende för politiken.

De viktigaste människorna i Europa, det vill säga EU-medborgarna, måste i större utsträckning förstå, känna ansvar för och stödja EU:s integrationsprocess. ”EU:s framtid kommer att diskuteras vid toppmötet i Sibiu på ett symboliskt datum: Europadagen den 9 maj 2019. Detta är det sista tillfället, före valet, att visa upp ett enat, starkt EU som står nära alla sina medborgare och är fast beslutet att vidta djärva åtgärder för dem”, sade Luca Jahier. ”Vi behöver inte bara en effektivare EU-politik utan också en ny, positiv bild av EU för att medborgarna på nytt ska känna sig delaktiga i det europeiska projektet och för att återupprätta deras förtroende för politiken, stärka sammanhållningen och motverka populistiska strömningar”, tillade han.

Vasilica‑Viorica Dăncilă meddelade att hon är fast besluten att åstadkomma betydande framsteg när det gäller de mest angelägna frågor som unionen står inför i syfte att stärka enighet, sammanhållning, solidaritet och rättvisa. Hon bekräftade också på nytt det rumänska EU-ordförandeskapets starka engagemang för europeiska värderingar och dess beslutsamhet att lyssna på EU-medborgarna när det gäller den riktning som EU bör följa. ”Detta är en prioritering för det rumänska ordförandeskapet. Vi kommer att föreslå lösningar och fatta beslut som ligger så nära medborgarna och verkligheten i våra samhällen som möjligt. Det är bara genom att ständigt involvera medborgarna som EU kommer att kunna förbli starkt och sammanhållet”, sade hon. Ordförandeskapets motto är just ”Sammanhållning, ett gemensamt europeiskt värde”. (mp)