Kreativa Europa 2021–2027: EESK efterlyser ett extra anslag och särskilt främjande inom Horisont 2020

Den kreativa sektorn i Europa har stor potential men behöver mer stöd för att utvecklas fullt ut och bli en allvarlig konkurrenskraftig aktör på världsmarknaden. Andra branscher, däribland textil-, turism-, bil-, bygg- och hälsoindustrin, skulle också gynnas av en ambitiös kulturell och kreativ sektor.

Med tanke på alla de viktiga utmaningar som sektorn står inför – att bevara vårt kulturarv, främja våra värden, förnyelse, innovation, underhållning och hållbara arbetstillfällen och tillväxt – är den föreslagna budgeten på 1,85 miljarder euro alldeles för liten”, framhåller Emmanuelle Butaud-Stubbs, föredragande för EESK:s yttrande om kommissionens förslag till programmet Kreativa Europa 2021–2027.

Den digitala revolutionen skapar nya möjligheter, förutsatt att vi satsar tid på utbildning, programvara och utrustning”, tillägger medföredraganden Zbigniew Kotowski. EESK efterlyser en särskild budget inom Horisont 2020-programmet för att utnyttja den enorma innovationspotential som finns i den kreativa industrins olika grenar.

EESK föreslår också följande:

  • En tydlig EU-strategi för de kreativa och kulturella sektorerna för både den inre marknaden och de yttre förbindelserna för att öka konkurrenskraften.
  • En oberoende undersökning med kvantitativa och kvalitativa data om effekterna på den europeiska marknaden av de stora sammanslagningarna i den audiovisuella sektorn i USA.    
  • Ett extra anslag på 80 miljoner euro till det sektorsövergripande programområdet för att hjälpa Kreativa Europa-programmets programkontor att främja programmet i sina länder och främja ett fritt, diversifierat och pluralistiskt medielandskap, kvalitetsjournalism och mediekompetens. (sma)