Elever över hela Europa hälsar EESK-ledamöter välkomna under förberedelserna för Ditt Europa, din mening

Valet till Europaparlamentet 2019

Under hela februari besöker ledamöter av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 33 skolor för att förbereda dem för Ditt Europa, din mening, ett ungdomsforum som nu är inne på sitt tionde år och kommer att äga rum i Bryssel under mottot ”#YEYSturns10: Rösta på framtiden!”

Eleverna, som är mellan 16 och 18 år gamla, kommer till Bryssel den 21 och 22 mars för att diskutera sina åsikter, förhoppningar och förväntningar kring det kommande valet till Europaparlamentet som ett led i Deltagarna kommer att rösta om tre förslag som de vill att Europaparlamentet ska beakta i sin kampanj inför valet till Europaparlamentet.

Europaparlamentet kommer dessutom att betrakta slutrapporten från Ditt Europa, din mening som ett uttalande från unga européer om ”vilket slags Europa de vill leva i”.

De 33 deltagande skolorna valdes ut bland 1038 ansökningar, ett rekord, med hjälp av en elektronisk namnväljare. En skola från var och en av EU:s 28 medlemsstater och de fem kandidatländerna (Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet) kommer att delta.

Evenemanget kallas och anordnas av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, som företräder det civila samhället på EU-nivå. Det är kommitténs flaggskeppsevenemang för ungdomar.

Ytterligare upplysningar om 2019 års upplaga av finns på webbplatsen, och här kan du titta på ett videoklipp från 2018 års upplaga. (ks/dgf)