Arbetsgivarprojekt för det rumänska ordförandeskapet

av Arbetsgivargruppen vid EESK

Sammanhållning, ett gemensamt europeiskt värde – detta är valspråket för det rumänska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd under det första halvåret 2019. Arbetsgivargruppen ser ett antal synergier mellan det rumänska ordförandeskapets prioriteringar och sina egna politiska mål. Därför planerar gruppen att anordna evenemanget under ordförandeskapet, med fokus på entreprenörskap.

I april kommer Arbetsgivargruppen att anordna en högnivåkonferens om den europeiska entreprenörskapsmodellen som ska äga rum i Bukarest med stöd av Rumäniens president i samarbete med Rumäniens arbetsgivarorganisation. Evenemanget kommer att ta upp den framtida politiken för små och medelstora företag, bland annat behovet av en ny vision och fler åtgärder både på medlemsstatsnivå och på EU-nivå för att stödja entreprenörskap och små och medelstora företag. Arbetsgivarna anser att främjandet av entreprenörskap och små och medelstora företags konkurrenskraft som en mogen, proaktiv och effektiv politik kan göra Europa starkare och bättre rustat att hantera de utmaningar som står för dörren. (lj)