En brexit utan avtal hotar flygteknikindustrins och den kemiska industrins livskraft i både Förenade kungariket och EU

Vid en diskussion på hög nivå om konsekvenserna av brexit för flygteknikindustrin och den kemiska industrin anordnad av rådgivande utskottet för industriell omvandling (CCMI) i EESK:s lokaler höll talarna med varandra om att Förenade kungarikets lagstiftning bör ligga i linje med EU:s lagstiftning, och att Reach-förordningen är av central betydelse i fråga om kemikalier. När det gäller flygteknikindustrin bör reciprocitetsavtal ingås på de viktigaste områdena, och den planerade övergångsperioden bör förlängas till minst fem år.

”Det är viktigt att hitta lösningar som grundar sig på reciprocitet för de främsta sektorerna”, varnade Jan Pie, generalsekreterare för AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD), och efterlyste en längre övergångsperiod. Om inget avtal ingås kommer effekterna att bli störst för leveranskedjan eftersom just-in-time-leveranser förutsätter en smidig leveranskedja. Olika komponenter måste ofta korsa kanalen flera gånger innan produkten slutligen sätts ihop. Det räcker att en komponent fastnar på ena sidan för att hela leveranskedjan ska stanna. Samma sak gäller arbetstagarnas rörlighet: de specialister som måste kunna röra sig snabbt mellan Storbritannien och EU. Företagen hyser framför allt farhågor om skillnader i lagstiftningen mellan EU och Förenade kungariket.

Ett avtal om brexit är nödvändigt också för den kemiska industrin, framhöll , chef för internationell handel vid Chemical Industries Association (CIA). Med en omsättning på 18 miljarder pund plus 150 000 direkta och 500 000 indirekta arbetstillfällen är den kemiska industrin av avgörande betydelse för Förenade kungariket. Det som industrin behöver mest är säkerhet. Ian Cranshaws organisation har genomfört en undersökning av de företag som den representerar och .

”Den lärdom vi kan dra av denna situation är att vi måste bli bättre på att kommunicera kring den inre marknadens landvinningar och de många fördelar som EU-medlemskapet medför – för både näringslivet och medborgarna”, avslutade CCMI:s ordförande Lucie Studničná.

Frågan om vem som i slutänden gynnas av brexit förblev obesvarad. (sma)