Michel Barnier på besök hos EESK: ”Det värsta för Europa är att tiga”

EU:s chefsförhandlare för brexit, Michel Barnier, närvarade vid Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 540:e plenarsession för att redogöra för EU:s syn på brexitavtalet och möjliga framtidsscenarier.

EESK:s ordförande Luca Jahier gav Michel Barnier en eloge för det arbete som gjorts och framhöll kommitténs starka engagemang för det brittiska civilsamhället: ”Kommittén är beredd på varje framtidsscenario och kommer att stärka sina band med våra brittiska motparter.

Michel Barnier varnade och sade att Europa måste vara berett på ett scenario utan överenskommelse.Vad resultatet än blir kommer det organiserade civila samhällets företrädare att spela en avgörande roll när det handlar om att öka medvetenheten bland medborgarna”, sade han.

Backstop: säkerhetsmekanismen

EESK-ledamöterna efterlyste en bestämd hållning i fråga om säkerhetsmekanismen, som vissa beskrev som den näst bästa lösningen för Nordirland, medan den bästa hade varit att stanna kvar i EU.

Michel Barnier betonade att det är hans uppgift att lösa problemen för EU. ”Vi vill inte använda säkerhetsmekanismen. Den kan jämföras med en hemförsäkring – man betalar för den men hoppas att inte behöva använda den.” Det är Förenade kungariket som vill lämna unionen, och det är brexit som vållar problem för Irland och Nordirland. Säkerhetsmekanismen handlar om människor som behöver säkerhet. Gränsen på Irland är slutligen också gräns till 27 länder och till den inre marknaden. Därför är det en europeisk fråga.

"Brexit har inget mervärde", avslutade Michel Barnier. ”Men vi får inte förväxla konsekvenserna med lärdomarna av brexit. Vi får inte heller blanda ihop populism med vad människor känner. Det värsta är att tiga. Vi måste göra vår röst hörd. Vi måste inleda debatten. Vi har kanske olika åsikter, men vi måste fortsätta att tala med varandra, eftersom populisterna använder tystnaden mot Europa.” (sma)