EESK:s arbetstagargrupp välkomnar överenskommelse om balans mellan arbete och privatliv

av EESK:s arbetstagargrupp

Den 24 januari nådde Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och medlemsstaterna en överenskommelse om ett direktiv om balans mellan arbete och privatliv. Den här överenskommelsen är ett konkret steg mot att göra livet enklare för arbetande europeiska föräldrar och anhörigvårdare”, sade Gaby Bischoff, ordförande för EESK:s arbetstagargrupp.

Arbetstagargruppen ledde diskussionerna om att stärka rättigheterna för arbetstagare med omsorgsansvar inom EESK med sitt yttrande om balans mellan arbete och privatliv för arbetande föräldrar och anhörigvårdare, eftersom fackföreningar har gjort påtryckningar för detta lagstiftningsinitiativ som en integrerad del av den europeiska pelaren för sociala rättigheter i syfte att åstadkomma sociala framsteg för de europeiska medborgarna.

”Vi välkomnar överenskommelsen som kommer att innebära framsteg genom att tio dagars pappaledighet införs i samband med födseln. Denna ledighet ersätts på samma sätt som sjukledighet för pappor eller likvärdig partner så att förslagets mål att öka pappors/partners delaktighet uppnås. Mammor och pappor har rätt till föräldraledighet med en rimlig ersättningsnivå. Detta var en nyckelfråga för fackföreningarna när det gäller att hjälpa föräldrar att uppnå bättre balans mellan arbete och privatliv. Dessutom kommer personer som tar hand om en sjuk släkting att kunna ta fem dagars ledighet för vård av anhörig”, sade Gaby Bischoff.

”Strategier för att förena arbete och privatliv är verktyg som gör det möjligt för kvinnor och män att göra sina val med utgångspunkt i lika villkor”, sade Erika Koller, föredragande för yttrandet. ”Den här överenskommelsen är ingen patentlösning, men det är absolut ett steg i rätt riktning.” (ppr)