Samhällen utanför storstäder: Det organiserade civila samhällets roll inför populismen

Av EESK:s grupp Mångfald Europa

Populismen i Europa är i dagsläget större än någonsin sedan 1930-talet. Mot bakgrund av detta har EESK:s grupp Mångfald Europa genomfört en studie om ”Samhällen utanför storstäder: Det organiserade civila samhällets roll inför populismen”, som nu finns tillgänglig på nätet.

I studien identifieras faktorer som påverkar medborgarna till att rösta populistiskt samt det civila samhällets organisationers roll i kampen mot populismen. I studien tittar man på åtta områden utanför storstadsområdena där en stor andel röstade populistiskt. Områdena ligger i fyra länder, och för varje land ligger ett område under och ett över EU-genomsnittet:

  • Klagenfurt-Villach och Niederösterreich-Süd (Österrike)
  • Drôme och Aisne (Frankrike)
  • Udine och Reggio di Calabria (Italien)
  • Płocki och Nowosądecki (Polen)

Ekonomisk nedgång, social instabilitet och begränsade utbildningsnivåer är viktiga faktorer som förklarar det ökade stödet för populister runtom i Europa. Det finns dock andra viktigare faktorer som hänger samman med varandra. Till exempel verklig eller upplevd osäkerhet som dagligen närs av felaktig information samtidigt som många unga röstare lockas av idén att populistiska partier kan medföra positiv förändring till stagnerade och inkompetenta politiska system.

Gruppen Mångfald Europa är av den bestämda uppfattningen att EESK:s ledamöter har ett dubbelt ansvar för att öka insatserna på både nationell nivå och EU-nivå i syfte att stärka nätverken, förklara EU på ett bättre sätt och föra unionen närmare allmänheten. Det är allas ansvar att skydda och bevara en liberal demokrati! (cl)