Europeiska ekonomiska och sociala kommittén stöder inrättandet av ett europeiskt centrum för cybersäkerhet

EESK stöder kommissionens initiativ att skapa ett europeiskt kompetenscentrum för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och ett nätverk av nationella samordningscentrum. Målet är att hjälpa EU att utveckla cybersäkerhetskapaciteten inom teknik och näringsliv och att öka konkurrenskraften hos EU:s cybersäkerhetsindustri.

I det yttrande framtaget av Antonio Longo och Alberto Mazzola som antogs vid plenarsessionen i januari betonar EESK att kommissionens förslag är ett viktigt steg i utvecklingen av en näringslivsstrategi för cybersäkerhet och ett strategiskt steg mot att uppnå en robust och omfattande digital autonomi. Dessa aspekter är nödvändiga om EU ska kunna stärka sina försvarsmekanismer mot den pågående cyberkrigföring som hotar att undergräva dess politiska, ekonomiska och sociala system.

”Hela vårt samhälle påverkas. På bara tio år har vi sett en exponentiell ökning av antalet cyberattacker runtom i världen från 800 000 till 8 miljoner”, påpekade Antonio Longo. ”Vi stöder kommissionens initiativ att inrätta ett kompetenscentrum som ska samordna de nationella centrumen och fungera som en referenspunkt för cybersäkerhetsaktörerna", sade han.

Ett offentlig-privat partnerskap om cybersäkerhet utgör en central del av strategin. ”Vi ställer oss bakom att samarbetet utvidgas till att omfatta näringslivet på grundval av fasta åtaganden på den vetenskapliga fronten och när det gäller investeringar. Vi förespråkar en trepartsstrategi som inbegriper kommissionen, medlemsstaterna och företag",”tillade Alberto Mazzola. ”Vi måste även lämna dörren öppen för företag utanför EU som är villiga att uppfylla EU:s villkor för att delta”, avslutade han. (mp)