EESK efterlyser ett rättsligt erkännande av filantropisk verksamhet i EU

Bidragen från filantropiska organisationer i Europa uppgår till nästan 90 miljarder euro per år, men till skillnad från de kommersiella företagen kan filantropiska stiftelser eller privata givare inte utnyttja den europeiska inre marknadens fördelar, och detta gör det svårt för dem att bedriva välgörenhetsverksamhet över gränserna.

Det filantropiska arbetet har dock blivit viktigare i Europa och skulle kunna användas för att komplettera de finansiella medlen på många områden där offentligt stöd saknas. Detta framkom vid hearingen Europeisk filantropi: en outnyttjad potential, som anordnades av EESK den 16 januari.

I hearingen deltog ett antal filantropiska organisationer och enskilda personer vars synpunkter kommer att komma till nytta i det yttrande om europeisk filantropi som på begäran av EU:s rumänska ordförandeskap håller på att utarbetas av EESK.

”Vi kommer att efterlysa en rättslig ram som omfattar filantropisk verksamhet och ger filantropiska organisationer samma status som kommersiella företag åtnjuter”, förklarade Petru Dandea, föredragande för yttrandet.

Det finns nästan 150 000 allmännyttiga stiftelser i Europa med ett finansiellt åtagande på 87 miljarder euro, vilket är mer än budgetintäkterna för så många som 15 medlemsstater.

EESK kommer också att framhålla att den filantropiska verksamheten bör vara transparent och klart definierad och att filantropi under inga omständigheter får ersätta offentliga välfärdssystem eller underlätta skatteundandragande. (ll)