EESK driver på för en reform av WTO i linje med EU:s värden

Vid sin plenarsession den 24 januari antog Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ett yttrande där man efterlyser en långtgående reform av Världshandelsorganisationen för att lösa den nuvarande krisen och samtidigt lyfta fram EU:s värden och ledande roll i fråga om hållbarhet.

Världshandelsorganisationen (WTO) är den globala organisation som har hand om reglerna för handel mellan nationer, men den senaste utvecklingen inom internationell handel har försvårat dess arbete. Emmanuelle Butaud-Stubbs, föredragande för EESK:s yttrande, påpekade att de föreslagna reformerna måste vara "i linje med EU:s värden och med den roll som unionen kan spela inom världshandeln, samt knyta samman investeringar och utveckling”.

Yttrandet omfattar förslag om att säkra en fortsatt verksamhet inom överprövningsorganet i WTO:s tvistlösningsorgan genom att förlänga de nuvarande domarnas mandatperiod som en tillfällig lösning på nuvarande situation, öka antalet domare från sju till nio och göra det möjligt att rekrytera heltidsanställda oberoende domare.

Karl Brauner, WTO:s biträdande generaldirektör, deltog i diskussionen vid EESK:s plenarsession och bekräftade vikten av att överprövningsorganet kan fortsätta med sin verksamhet: ”Om den skulle upphöra skulle det inte längre gå att genomdriva reglerna för den internationella handeln. Rättsstatsprincipen skulle ersättas av den uppgörelse som gäller för dagen, och makt skulle betyda mer än laglighet.”

EESK föreslår också ytterligare åtgärder i fråga om dataskydd, livsmedelssäkerhetsstandarder och djurskydd samt miljöstandarder inom jordbruksproduktion. I yttrandet förespråkas också ett ökat deltagande av det civila samhället i WTO:s arbete, t.ex. genom att WTO:s offentliga forum används som en balanserad och representativ församling av sociala och ekonomiska aktörer från alla sektorer och intressen.(dgf)