EESC Info

Pages

Displaying 1 - 10 of 63
Oktober 2021

I detta nummer:

 • Sammanhållningspolitiken måste stå i centrum för Europa efter pandemin, menar kommissionsledamot Elisa Ferreira och EESK:s ordförande Christa Schweng
 • Mediefriheten måste fortsätta att stå högst upp på dagordningen
 • Med anledning av EU:s första ”ekodag” understryker EESK vikten av mer hållbara, rättvisa och inkluderande livsmedelssystem
 • AI i EU: Alla beslut kan inte reduceras till ettor och nollor
September 2021

I detta nummer:

 • AI: Trots att 18 % av världens toppforskare är européer arbetar endast 10 % av dem i Europa
 • Frans Timmermans träffar europeiska ungdomsledare i EESK
 • För att få slut på fattigdomen för europeiska barn krävs en strategi som omfattar hela samhället
 • Roaming: EESK efterlyser gemensamma avgifter för hela EU
Juli 2021

I detta nummer:

 • Konferensen om Europas framtid: EESK:s samråd kommer att nå Europas alla hörn
 • Slovenien övertar EU-ordförandeskapet i ett kritiskt läge för Europa
 • ”The European Green Deal will be just, or will just not be”
 • Återhämtning och återuppbyggnad efter pandemin måste prioriteras för Europas framtid
Juni 2021
 • EESK lanserar priset till det civila samhället 2021 på temat klimatåtgärder
 • EU:s nya strategi för cybersäkerhet är ett steg framåt
 • EESK stöder en kraftfull och inkluderande europeisk hälsounion
 • Anförande: Hur man tar vara på ett efterlängtat tillfälle
April 2021
 • #YEYS2021: Europas unga generation antar klimatutmaningen
 • EESK:s centrala roll erkänns fullt ut i samband med konferensen om Europas framtid
 • EESK undersöker utmaningarna med distansarbete
 • Det är hög tid att utöka EU:s åtgärder inom politiken för personer med funktionsnedsättning
Mars 2021

I detta nummer:

 • Konferensen om Europas framtid: Kommittén är fast besluten att aktivt bidra till konferensens framgång
 • Inte bara grön och digital: Europas framtid måste också bli mer demokratisk
 • EESK efterlyser enklare och rättvis beskattning i och utanför EU
 • EESK åtar sig att ge ett väsentligt bidrag till kommissionens nya initiativ
Februari 2021
 • Det är dags att agera och att ge ny mening åt ordet ”gemenskap”
 • EU följer noga genomförandet av handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket
 • EESK noterar att fattigdomen i EU skulle kunna halveras fram till 2030
 • Den nya migrationspakten: ”Detaljerna oroar”
Januari 2021

I detta nummer:

 • EESK välkomnar Sinéad Burke, framstående irländsk opinionsbildare i frågor som rör funktionsnedsättning
 • EU:s budget för perioden 2021–2027: EESK gläder sig över det civila samhällets inverkan
 • #DigitalServicesAct, #DigitalMarketsAct: det är dags att vår demokrati kommer ikapp tekniken
 • EU:s nya migrations- och asylpakt: en försutten chans till en välbehövlig nystart
December 2020
 • Europeiska plattformen för berörda aktörer inom den cirkulära ekonomin lägger i en högre växel när den går in i sin andra mandatperiod
 • EESK tar itu med bristerna i integrationen av invandrarkvinnor och invandrarbarn
 • Ett välmående, inkluderande och hållbart Europa står i centrum för EESK:s nya ordförandeprogram
 • Återhämtningsmedlen och budgeten kan inte hållas som gisslan!

Pages