EESC Info

Pages

Displaying 1 - 10 of 74
Oktober 2022

I detta nummer: 

 • Geopolitiska omvälvningar i EU:s grannskap: det civila samhällets perspektiv
 • EU:s ekopris 2022: det bästa SMF-företaget, den bästa återförsäljaren och den bästa restaurangen kommer från Tyskland, Belgien respektive Sverige
 • Maria Nikolopoulou: Europeiska jämställdhetsveckan vid EESK
 • Grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen: dags att ta steget från ord till handling!
September 2022

I detta nummer:

 • Det organiserade civila samhället i EU sviker inte Ukraina
 • Judith Vorbach: En social taxonomi för hållbara investeringar
 • EU:s ekopris 2022: EESK:s finalister har tillkännagetts!
 • Våld mot kvinnor måste erkännas som ett EU-brott
Juli 2022

I detta nummer:

 • Ansökningsomgången för EESK pris till det civila samhället 2022 drar igång – i år kretsar priset kring två teman: ungdomar och Ukraina
 • Viktiga industrisektorer i Europa uppmanar EESK att maximera sin roll i det politiska beslutsfattandet
 • Konferensen om Europas framtid: nu är det viktigt med uppföljning
 • EESK uttrycker sitt ovillkorliga stöd för Ukrainas anslutning till EU
Juni 2022
 • EESK varnar för att kriget i Ukraina utgör en stor utmaning för EU:s sammanhållningspolitik
 • Europa måste kraftfullt bekämpa spridningen av hatpropaganda och hatbrott
 • Ungdomarna på västra Balkan behöver en konkret politik för sin framtid
 • EESK efterlyser mer konkreta åtgärder för att stödja och skydda oberoende journalister från Belarus
Maj 2022

I detta nummer:

 • EESK diskuterar det tjeckiska EU-ordförandeskapets prioriteringar och den rätta energimixen för Europas framtid
 • EESK efterlyser konsekventa och stränga sanktioner mot arbetsgivare för migranter som vistas olagligt
 • Antisemitismen prövar idén om Europa
 • EESK:s rådgivande utskott för industriell omvandling firar tjugoårsjubileum
April 2022
 • EESK står solidariskt och enat vid Ukrainas sida
 • EESK-ledamöter höjer rösten
 • David Stulík: ”Vi bevittnar en våg av solidaritet och stöd för Ukraina som saknar motstycke”
 • Tetiana Ogarkova: Vladimir Putins sista krig

 

Mars 2022
 • Europa är inte säkert utan ett säkert och tryggt Ukraina
 • Det pågående angreppet på Ukraina kräver att EU-projektet förstärks ytterligare
 • Industripolitiken: hållbarhet måste gå hand i hand med konkurrenskraft och strategiskt oberoende
 • Vi måste följas åt på denna långa väg mot jämställdhet
Februari 2022

I detta nummer:

 • Under Europaåret för ungdomar 2022 måste vi se till att skapa konkreta och varaktiga resultat för alla unga européer
 • EESK ställer sig bakom det franska EU-ordförandeskapets prioriteringar
 • Tillräcklig, hållbar och tillgänglig äldreomsorg av hög kvalitet är av central betydelse
 • EESK: EU bör ingripa mot överträdelser av rättsstatsprincipen

 

Februari 2022
 • EESK:s pris till det civila samhället 2021 på temat klimatåtgärder går till den belgiska föreningen Grootouders voor het Klimaat (mor- och farföräldrar för klimatet)
 • Visste du att…? Intressanta fakta om vinnarna av EESK:s pris till det civila samhället
 • Med vinnarnas egna ord: intervjuer med alla vinnare
Januari 2022

I detta nummer:

 • EU:s kamp mot desinformation måste riktas mot spridarna och skydda de grundläggande rättigheterna
 • Att få till stånd en framgångsrik återhämtning: EESK understryker det organiserade civila samhällets nyckelroll
 • Europaåret för ungdomar 2022: fokus bör ligga på resultat, inte jippon
 • EESK uppmanar kommissionen att vara mer ambitiös i sina insatser för att styra EU:s ekonomi och finanser mot hållbarhet

Pages