Ordförande Dassis deltar i Silver Rose Awards-utdelningen vid Europaparlamentet

Den 23 januari deltog Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs (EESK) ordförande Georges Dassis i den 15:e Silver Rose Awards-utdelningen, som anordnades vid Europaparlamentet av Solidar i samarbete med gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet och Europeiska Socialdemokraters Parti.

Georges Dassis, vars ordförandeskap har kännetecknats av en strävan efter ett mer solidaritetsbaserat Europa, gav uttryck för både sitt personliga och EESK:s stöd för Solidars arbete för att bygga ett mer rättvist Europa: "Solidaritet var ett centralt värde när EU grundades och måste förbli en viktig del av det europeiska projektet."

Solidar är ett europeiskt nätverk av mer än 60 civilsamhällesorganisationer från 27 olika länder som verkar för att öka den sociala rättvisan i Europa och resten av världen. Man har anordnat Silver Rose Awards sedan 2000 i syfte att lyfta fram det arbete som utförs av civilsamhällesorganisationer och enskilda personer som skapar projekt och initiativ för att bygga en mer rättvis och solidaritetsinriktad värld.