EESK:s ordförande Georges Dassis möter CESE:s ordförande Patrick Bernasconi

Ordföranden för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), Georges Dassis, och ordföranden för Frankrikes råd för ekonomiska, sociala och miljörelaterade frågor (CESE), Patrick Bernasconi, sammanträdde i Bryssel den 17 januari för att presentera en preliminär bedömning av det förstärkta samarbetet mellan de institutioner de leder och för att undersöka möjligheterna till ytterligare gemensamma aktiviteter.

EESK och dess franska motpart planerar att bygga vidare på sina gemensamma ansträngningar att stärka det civila samhällets röst när det gäller sociala frågor som direkt påverkar de europeiska medborgarna.

Efter att de undertecknade ett partnerskapsavtal i juni 2017 har de två ordförandena genomfört ett antal gemensamma aktiviteter som har visat på deras mycket liknande syn på två mycket aktuella europeiska frågor.

När det gäller frågan om utstationering av arbetstagare har de betonat behovet av att till varje pris undvika en kapplöpning mot botten när det gäller arbetstagarnas villkor i Europa.

När det gäller klimatförändringarna har de betonat behovet av klimaträttvisa och uppmuntrat EU och de nationella regeringarna att anta åtgärder för att skydda de mest utsatta och fattigaste i samhället, som ofta drabbas mest av klimatförändringarna trots att de är de minst ansvariga för dem. (dm)